Kısa Film Yarışması

SONUÇLAR

 

FİNALİST FİLMLER

GÖSTERİM FİLMLERİ

(A) AMAÇ VE KAPSAM:

Aladağ Doğa ve Sanat Festivali; İnsanoğlunun doğaya karşı olan duyarlılığını artırmayı ve doğa ile ilgili sorunları sanat yolu ile görünür kılmayı amaçlamaktadır. Festival süresince kısa film gösterimleri, fotoğraf sergileri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve kısa film ve fotoğraf yarışmaları düzenlenecektir.

(B) TARİH:

Aladağ Doğa ve Sanat Festivali 16-17-18 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

(C) KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI:

1- Yarışmaya katılacak filmlerin konusunun ya doğrudan doğa ile ilgili olması ya da filmin doğada geçiyor olması gerekmektedir.

2- Son başvuru tarihi 19 Ekim 2018 Cuma günüdür.

3- Süresi jenerik dahil 30 dakikayı aşmayan; kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinden herhangi birine uygun olan filmler yarışmaya başvurabilirler.

4- Film, Türkçe dışında herhangi bir dilde çekilmiş ise filmlerin Türkçe altyazılı olması gerekmektedir.

5- Filmlerin şifreli bir şekilde Vimeo veya Youtube (tercihen Vimeo) sitelerinden birine yüklenmiş olması gerekmektedir.

6- Filmlerin üretim tarihi ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Daha önce herhangi bir festivale katılmış olan filmler de yarışmaya başvurabilirler.

7- Yarışmacılar birden fazla eserle başvuru yapabilirler.

8- Eser sahipleri, son başvuru tarihinden sonra filmleri festivalden çekemezler.

9- Ön eleme için online (e-mail yolu ile) başvuru yeterli olup filmlerin ön elemeden geçmesi durumunda başvuru sahibinden posta yolu ile filmin gösterim kopyasının ve imzalı gösterim izin formunun festival yönetimine gönderilmesi istenecektir.

10- Başvuru formunun bilgisayar ortamında doldurulması ve beyan kutucuğunun işaretlenmiş olması zorunlu olup aşağıda belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde film@aladagdogavesanatfestivali.com adresi üzerinden en geç son başvuru tarihine kadar (19 Ekim 2018, Cuma) festival yönetimine ulaştırılmalıdır.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

Başvurular, festivalin resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu bilgisayar ortamında doldurularak film@aladagdogavesanatfestivali.com mail adresine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte gönderilerek gerçekleştirilecektir.

1- Doldurulmuş ve Beyan Kutucuğu İşaretlenmiş Başvuru Formu (PDF veya Word Formatında)

2- Filmin Özeti ve Katıldığı Festivallerin Listesi (Türkçe) (PDF veya Word Formatında)

3- Yönetmen Özgeçmişi ve Filmografisi (Türkçe) (PDF veya Word Formatında)

4- Yönetmen Fotoğrafı (JPEG formatında, en az 300 dpi)

5- Filmden 3 adet görsel ve varsa film afişi. (JPEG formatında, en az 300 dpi)

(D) ÖDÜLLER:

1- Ödül sahipleri, Kısa Film Yarışması’nın Ana Jürisi tarafından belirlenir.

Kısa Film Yönetmenleri Derneği Ödülü ise Kısa Film Yönetmenleri Dernek Üyelerinden oluşacak Jüri Üyeleri tarafından belirlenecektir.

2- Ödül kategorileri aşağıdaki gibidir:

1.lik Ödülü; 10.000 TL + Ödül Plaketi

2.lik Ödülü; 7.500 TL + Ödül Plaketi

3.lük Ödülü; 5.000 TL + Ödül Plaketi

Mansiyon Ödülü; Alış-Veriş Çeki + Ödül Plaketi

Kısa Film Yönetmenleri Derneği Ödülü; Ödül Plaketi

3- Jüri gerekli gördüğü durumlarda ‘Jüri Özel Ödülü’ adıyla, para ödülü içermemek koşuluyla özel ödül verebilir. Jüri Özel Ödülü en fazla bir esere verilebilir.

4- Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bulunmak ya da bir temsilci göndermek zorundadır. Ödül Töreni’ne geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ve bunu yazılı olarak bildirmeyen ya da bir temsilci göndermeyen eser sahibine parasal ödülü dâhil, hiçbir ödül verilmez.

5- Para ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine ödülleri ve festival boyunca gösterilen tüm filmlere gösterim telifleri, Aladağ Belediyesi tarafından en geç 18 Mayıs 2019 tarihine kadar ödenecektir.

(E) DEĞERLENDİRME:

1- Festival yönetimi ön ve ana yarışma jüri üyelerini festival yönetimi içinden, sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı kişiler arasından seçer.

2- Kısa Film Yönetmenleri Derneği Jüri Üyeleri, Kısa Film Yönetmenleri Derneği Yönetimi tarafından belirlenir.

3- Ana jürinin ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği Jürilerinin değerlendirmesine sunulacak yarışma filmlerini ön jüri seçer.

4- Yarışmada filmi bulunan yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb. jüri üyesi olamaz

5- Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.

6- Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.

7- Jüri üyeleri filmin sanatsal niteliklerini ve festival temasına uygunluğunu göz önüne alır. Filmin prodüksiyon ve teknik olarak zenginliği ikinci plânda tutulacaktır.

8- Jüri üyeleri kararlarını salt çoğunlukla verir. Başkan dâhil tüm üyelerin 1 (bir) oy hakkı vardır.

9- Ana Jüri ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği Jürisi, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanağını Kapanış Töreninden önce festival yönetimine teslim etmekle ve festival yönetimi açıklayana kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

10- Tüm jürilerin kararları kesindir.

(F) ÖZEL KOŞULLAR:

1- Başvuru sahibinin başvuru formunda imzasıyla vermiş olduğu yazılı tüm bilgiler festival yönetimince doğru kabul edilir. Bilgilerin yanıltıcı olmasından doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.

2- Yarışmaya başvuru ücretsiz olup festival boyunca gösterilecek filmlere gösterim telifi ödenecektir. Gösterim telif ücreti festival yönetimi tarafından belirlenecektir.

(G) GENEL KOŞULLAR:

1- Yarışmaya başvuru yapmış eser sahipleri bu yönetmelikte yer alan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

2- Ön jüri tarafından izlenerek yarışma programına dahil edilen filmler en geç 9 Kasım 2018 Cuma günü festivalin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

3- Yarışmaya kabul edilen veya gösterim seçkisine dahil edilen filmlerin gösterim kopyaları ve imzalı gösterim izin belgeleri, başvuru sahibi tarafından festival yönetimine posta yolu ile ulaştırılacaktır.

4- Yarışmaya kabul edilen filmlerin ekiplerinden bir (1) temsilcinin ulaşım ve konaklama masrafları festival yönetimi tarafından karşılanacaktır.

5- Filmler jüri üyelerine ve izleyicilere festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon görevlisine, salon, seans ya da program değişikliği talebinde bulunulamaz.

6- Ön jüri tarafından yarışma filmleri arasına dahil edilmeyen filmler, festival yönetimince yarışma dışı gösterim programına alınabilir. Yarışma dışı gösterim programına alınan filmlerin ekibinin (yönetmen, senarist, oyuncu vs.) festivale daveti festival yönetimine bağlıdır. Festival yönetimi gerekli gördüğü takdirde davet edebilir ya da etmeyebilir.

7- Başvuru koşullarını yerine getirmeyen filmler, ön elemeyi geçse dahi festival yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.

8- Ödül sahipleri 18 Kasım 2018 Pazar günü düzenlenecek olan Ödül Töreninde açıklanacaktır.

9- Festival yönetimi, filmden en fazla 3 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.

10- Yönetmelikte değişiklik hakkı ve bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi festival yönetimine aittir.

(H) YETKİ:

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Aladağ Belediyesi’ne aittir. Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

Festival ve başvuru ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için nuri.cihan@aladagdogavesanatfestivali.com adresine ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU FORMUNU İNDİR